100%

NONDIK GATOZ - Izen ematea

Las preguntas marcadas con * son obligatorias
Izen-emate formularioa. Nora goaz? Euskararen hausnarketa estrategikoa. Lemoako Udala.
Formulario de inscripción. ¿A dónde vamos? Reflexión estratégica sobre el euskera. Ayuntamiento de Lemoa
Lemoako Udalak gonbita egiten dizu martxoaren 2an Kotxepinen egingo den azken lan-mahaiera. Prozesuaren ondorioak aurkeztutko ditugu.

El Ayuntamiento de Lemoa te invita a la última mesa de trabajo que se organizará el 2 de marzo en Kotxepin. Presentaremos las conclusiones del proceso.
Helbide elektronikoa - Email
Izen-abizenak - Nombre y apellidos
Telefono zenbakia - Número de teléfono
Adina - Edad
Norbanako moduan zatoz, ala elkarte baten izenean?
¿Vienes a título personal o en nombre de una asociación?
Zein elkartetatik? ¿De qué asociación?
Zenbat etorriko zarete? - ¿Cuántos vais a venir?
Zein lan-mahaitan hartu nahi duzu parte? - ¿En que mesa quieres participar?
Badakizu euskaraz, ala itzulpena beharko duzu? - ¿Entiendes euskera, o necesitas traducción?
Umeen zaintza zerbitzua beharko dut - Necesito servicio de guardería
Iruzkinak - Comentarios
Eskerrik asko zure ekarpenengatik. Gracias por tu aportación.
euskara@lemoa.eus Lemoako Udala.
*Oharra: Galdetegi honetan jasoko den informazio guztia Lemoako Udalak modu anonimoan erabili eta kudeatuko du.
* Nota: Toda la información recogida en este cuestionario será utilizada y gestionada de forma anónima por el Ayuntamiento de Lemoa.
Lege-oharra: Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, inprimaki honen bidez jasotako datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko ditugu. Fitxategi horren arduraduna  LEMOAKO UDALA da eta zure kontsultak artatu eta interesgarria izan dakizukeen informazioa bidaltzea du helburu. Datu pertsonalak ikusteko, Legeak aipatzen duen zuzentzeko, ezeztatzeko edota aurkaratzeko eskubidea baliatu nahi izanez gero, honako helbide honetara jo: ARRAIBI AUZOA 1, 48330, LEMOA (BIZKAIA). Aurkakorik adierazten ez badiguzu, orduan ulertuko dugu zure datuak ez direla aldatu, edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duzula eta zure baimena dugula aipatutako helburuak lortzeko erabiltzeko. Datuen bidalketak honako klausula onartzea dakar.
Aviso legal: de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, los datos personales recogidos mediante este formulario serán incorporados a un fichero automatizado. El responsable de este fichero es el AYUNTAMIENTO DE LEMOA y su finalidad es atender sus consultas y enviarle información de su interés. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se refiere la Ley, dirigirse a BARRIO ARRAIBI 1, 48330, LEMOA (BIZKAIA). Salvo que nos indiques lo contrario, entenderemos que tus datos no han sido modificados, que te comprometes a comunicar cualquier modificación y que contamos con tu consentimiento para utilizarlos para la consecución de los objetivos mencionados. El envío de datos implica la aceptación de la siguiente cláusula.
Lege oharra onartzen dut - Acepto el aviso legal
Create Your First Online Survey